top of page
logo-ssjevent-2022 kopi.png

Sandnessjøen Event AS er et nonprofit aksjeselskap

Selskapets formål er å arbeide for å videreutvikle Sandnessjøen som moderne by- og regionsenter, skape aktiviteter, evenementer og infrastruktur som øker bo- og arbeidslyst her under fremme miljø- og trivselstiltak i sentrum for både fastboende og besøkende. Selskapet er eid av Alstahaug Næringsforening og deres medlemsbedrifter. 


Sandnessjøen Event skal bl.a. forberede og videreutvikle foreningens årshjul og egne signalarrangement, samt utvikle nye evenementer, kurs og konferanser i Sandnessjøen. 

bottom of page