Ny leder for arrangementer i Sandnessjøen

Sandnessjøen Event AS har ansatt Fredrik Mikalsen (32) som daglig leder.

Ny leder for arrangementer i Sandnessjøen

Sandnessjøen Event AS har ansatt Fredrik Mikalsen (32) som daglig leder.

PRESSEMELDING: Selskapet har arbeidet med rekruttering gjennom vår og sommer, og har hatt flere dyktige søkere til stillingen.

– Fredrik Mikalsen fra Sandnessjøen, fikk tilbudet og han tiltrådte stillingen som daglig leder, by- og sentrumsutvikler den 1. september, sier styreleder Kalle Tysnes.

– Selskapet har hatt stor aktivitet med flere ulike signalarrangement siden etableringen i 2019, men nedstenginger og restriksjoner som følge av pandemien har dessverre lagt store begrensninger for selskapet i oppstartsårene, sier Tysnes.

Selskapets styre med bl.a. Odd Petter Olderskog Leknes i spissen, har i perioden sikret selskapets drift med stor dugnadsinnsats, midlertidige prosjektledere og innleide ressurser.

– Det har vært en svært krevende periode og det er lagt ned et godt arbeid av styret i perioden, sier Kalle Tysnes.

Selskapet er endelig denne våren rustet til å komme i gang med opprinnelige planer for aktiviteter, signalarrangement og utviklingstiltak i regionsenteret.

– Fredrik Mikalsen har allerede tatt fatt på flere av arbeidsoppgavene i samarbeid med flere ressurspersoner i selskapet, sier Tysnes.

Det har helt siden etableringen vært planer om å prioritere heltids og fast bemanning til selskapets formål. Pandemien har forsinket dette arbeidet, men selskapets har likevel fått utrettet og gjennom-ført mange signalarrangement.

Egenkapitalen i selskapet er doblet siden etableringen i 2021.

Sandnessjøen Event er et ideelt aksjeselskap i Sandnessjøen, og eies av Alstahaug Næringsforening og av medlemmene i foreningen (p.t. ca 140 medlemmer). Selskapets formål er å videreutvikle Sandnessjøen som moderne by- og regionsenter, skape aktiviteter, arrangement og infrastruktur som fremmer trivsel og attraktive møteplasser for fastboende, pendlere, besøkende og næringsdrivende.

Selskapet skal videreutvikle eksisterende signalarrangement, skape nye arrangement og fellestiltak i samspill med bl.a. handels- og servicenæringene samt utvikle attraktive møteplasser i regionsenteret. Arbeidet skal gjøres i egen regi og i samspill med ulike virksomheter i regionen, medlemsbedrifter, lag og foreninger i HALD-kommunene.

De nærmeste månedene står Diamant-dager, adventstid med jul- og vinterlys for døren.

– Vi ønsker å skape mer stemning og trivsel i regionsenteret, og arbeider med planer sammen med butikker og servicebedrifter samt ulike samarbeidspartnere, lag og foreninger, sier daglig leder Fredrik Mikalsen.

I februar kommer Sigrid-dagene og i Mai kommer landsdelens største Båt- og fritidsmesse i Sandnessjøen.

– Vi håper på en større og flere besøkende enn noen gang, sier Fredrik Mikalsen som samarbeider nært med alle service- og medlemsbedriftene i næringsforeningen samt etablerte komiteer, ressursgrupper og enkeltpersoner for å videreutvikle signalarrangementene og fremme moderne handel og flere servicetilbud i regionsenteret.

Sandnessjøen Event AS – fredrik@ssjevent.no – Væxt Helgeland avd. Sandnessjøen, 8800 Sandnessjøen – Org.nr. 922393648 MVA