Ledige stillinger

Sandnessjøen EVENT er et aksjeselskap i Sandnessjøen, etablert i 2019, og eies av Alstahaug Næringsforening og medlemmene i foreningen. Selskapets formål er å videreutvikle Sandnessjøen som moderne by- og regionsenter, skape aktiviteter, arrangement og infrastruktur som fremmer trivsel og møteplasser for fastboende, besøkende og næringsdrivende. Selskapet skal videreutvikle eksisterende signalarrangement og skape nye arrangement, kurs, konferanser samt møteplasser i Sandnessjøen. Arbeidet skal gjøres i egen regi og i samspill med ulike virksomheter, medlemsbedrifter, lag og foreninger i HALD-kommunene.

Vi søker daglig leder i heltidsstilling og prosjektleder i deltidsstilling (50 %)

Selskapet søker daglig leder i heltidsstilling og prosjektleder i deltidsstilling med gode muligheter for utvidelse av stillingen. Daglig leder og prosjektleder skal følge opp selskapets eksisterende signalarrangement som bl.a. Båtmessa, Krabbe-VM og Sjømatfestival, Vinterlys og Sommerbyen Sandnessjøen med bl.a. by- og havneverter. Stillingene skal også utvikle, planlegge og gjennomføre nye arrangement i nært samarbeid med selskapets ledelse og samarbeidspartnere.

Daglig leder rapporterer til styret og har særskilt ansvar for daglig ledelse og drift samt utarbeidelse og oppfølging av budsjetter, handlings- og tiltaksplaner.

Ønsker du å videreutvikle Sandnessjøen som møteplass, skape en aktiv og levende by, så ønsker vi gjerne at du søker en av stillingene.

Oppgaver for begge stillinger:

 • Vertskapsfunksjoner og mottakelse av større og mindre grupper

 • Planlegge, gjennomføre og lede selskapets ulike signalarrangement

 • Kundeoppfølging, markedsføring og direkte salgsarbeid

 • Bidra aktivt i selskapets strategi- og utviklingsarbeid

 • Budsjettarbeid og administrative oppgaver

 • Informasjonsarbeid og rapportering (både skriftlig og muntlig)

 • Offentlig mediekommunikasjon og bruk av ulike digitale medium
   

Ønskede kvalifikasjoner for begge stillinger:

 • Evne til nytenking, aktiv, utadvendt og entusiastisk

 • Strukturert, prestasjons- og resultatorientert

 • Leder- og eller prosjektledererfaring

 • Erfaring og resultater fra salgs- og servicearbeid

 • Erfaring fra teambygging, effektiv organisering, planlegging og gjennomføring

 • Fleksibilitet (arbeidstid vil kunne innebære helge- og kveldsarbeid)

 • God arbeidslyst, gode samarbeidsevner og liker å arbeide både alene og i team

 • God kjennskap til regionen (kulturhistorie, næringsaktører og -veier, natur- og friluftsområder)

 • Gjerne erfaringer fra arrangementsledelse, opplevelses- og/eller event-selskap

 • Må beherske flytende norsk og engelsk (gjerne også tysk)

Kvalifikasjoner daglig leder:

 • Høyere utdanning fra universitet og/eller høgskole

 • Arbeidserfaring og gode resultater kan kompensere for høyrere utdanning

 • Gjerne kompetanse, erfaring og praksis innen ledelse, økonomistyring og budsjettarbeid

Vi kan tilby:

Meningsfulle og morsomme dager på jobb, stor fleksibilitet, aktiv deltakelse i spennende og krevende prosjekt, nært samspill med samarbeidspartnere og ulike aktører. Fast stilling og lønnsbetingelser etter nærmere avtale. Kontorsted i Sandnessjøen.

 

Ønsker du å vite mer om selskapet og stillingene, ta kontakt med styreleder Odd Petter Olderskog Leknes, telefon 905 64 124 eller send mail odleknes@gmail.com. Alle henvendelser og søknader behandles konfidensielt.

Kortfattet søknad og CV sendes innen 01. august 2020 til:

SANDNESSJØEN EVENT AS, odleknes@gmail.com