top of page

Ledige stillinger

Sandnessjøen EVENT er et ideelt aksjeselskap i Sandnessjøen, etablert i 2019, og eies av Alstahaug Næringsforening og medlemmene i foreningen (p.t. ca 140 medlemmer). Selskapets formål er å videreutvikle Sandnessjøen som moderne by- og regionsenter, skape aktiviteter, arrangement og infrastruktur som fremmer trivsel og flere møteplasser for fastboende, besøkende og næringsdrivende. Selskapet skal videreutvikle eksisterende signalarrangement, skape nye arrangement og fellestiltak i samspill med handels- og servicenæringene samt attraktive møteplasser i regionsenteret. Arbeidet skal gjøres i egen regi og i samspill med ulike virksomheter i regionen, medlemsbedrifter, lag og foreninger i HALD-kommunene.

Søker by- og sentrumsutvikler

SandnessjøenEventLogoturkis.png

Sandnessjøen Event søker daglig leder med ansvar for by- og sentrumsutvikling samt videreutvikling av eksisterende signalarrangement som bl.a. Båt- og fritidsmessa, KrabbeVM og Sjømatfestival, Vinterlys og Sommerby med bl.a. by- og havneverter. Daglig leder skal videreutvikle og forme selskapets tjenesteområder og profil, iverksette og koordinere fellestiltak for utvikling av handels- og servicenæringene i regionsenteret. Daglig leder skal lede, planlegge og gjennomføre oppgaver og tiltak i nært samarbeid med ulike allianser og partnere. Daglig leder rapporterer til styret og har særskilt ansvar for by- og sentrumsutvikling samt utarbeidelse og oppfølging av selskapets budsjettmål, løpende økonomi, handlings- og tiltaksplaner. Ønsker du å skape en aktiv og levende by for alle, og videreutvikle regionsenteret Sandnessjøen som attraktiv og foretrukket møteplass og destinasjon, da ønsker vi svært gjerne at du søker denne stillingen:

Oppgaver
 • Lede og bidra aktivt i selskapets strategi- og utviklingsarbeid 
 • Planlegge, koordinere, gjennomføre og lede signalarrangement og utviklingsprosjekt 
 • Kundeoppfølging, markedsføring, profilering og operativt salgsarbeid 
 • Budsjettarbeid og administrative oppgaver 
 • Utvikle nye tjenesteområder og fellestiltak i nært samspill med handels- og servicenæringene 
 • Informasjonsarbeid og rapportering (både skriftlig og muntlig) 
 • Offentlig mediekommunikasjon og bruk av ulike digitale medium
 Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 
 • Evne til nytenking, aktiv, utadvendt og entusiastisk 
 • Erfaring fra utviklingsarbeid, design og bruk av digital kommunikasjon og digitale medium 
 • Strukturert, prestasjons- og resultatorientert 
 • Gjerne leder- og/eller prosjektledererfaring 
 • Erfaring og resultater fra salgs- og servicearbeid, arrangementsledelse og vertskapsfunksjoner 
 • Erfaring fra teambygging, effektiv organisering, planlegging og gjennomføring 
 • God arbeidslyst, gode samarbeidsevner og liker å arbeide både alene og i team 
 • God kjennskap til regionen (kulturhistorie, næringsaktører og -veier, natur- og friluftsområder) 
 • Må beherske flytende norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)
 Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning fra universitet og/eller høgskole
 • Arbeidserfaring og gode resultater kan kompensere for høyrere utdanning  Gjerne kompetanse, erfaring og praksis fra tjeneste- og ansvarsområdene
Selskapet tilbyr:
Meningsfulle og morsomme dager på jobb, stor fleksibilitet, aktiv deltakelse i spennende og krevende prosjekt, nært samspill med Alstahaug Næringsforening, handels- og servicenæringene i regionen, samarbeidspartnere, frivillige lag og foreninger.
Fast stilling og lønnsbetingelser etter nærmere avtale.
Kontorsted i Sandnessjøen.
 
Ønsker du å vite mer om selskapet og stillingen, ta kontakt med styreleder Kalle Tysnes, telefon 908 29 366, mailadresse Kalle.tysnes@nh-funding.no eller styremedlem Per Kristian Nystad, telefon 941 74 322, mailadresse PerKristian.Nystad@scandichotels.com.
 
Alle henvendelser og alle søknader behandles konfidensielt.
Kortfattet søknad og CV sendes innen fredag 24. juni 2022 til: SANDNESSJØEN EVENT AS, mail-adresse: kalle.tysnes@nh-funding.no
bottom of page