L

Ø

R

LETSEA-DAGEN

LetSea er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk, og er lokalisert på Dønna.

 

Fiskeoppdrett blir stadig viktigere i arbeidet med å produsere nok mat til en verden i kraftig vekst.

LetSea sin forskning bidrar til å utvikle en fortsatt bærekraftig vekst for Norges største, fornybare eksportnæring. De har over 220 forsøksenheter på seks ulike lokasjoner.  

For tiden arbeider LetSea med disse utfordringene for havbruksnæringen:

  • Forsker på rognkjeks

  • Forsøk med laks i resirkuleringsanlegg på salt-og brakkvann

  • Produksjonsoptimalisering ved bruk av storsmolt

  • Optimering av vannkvalitet ved landbasert produksjon

  • Forsøk med ulike råvarer knyttet til ernæring og fôringsregimer

  • Uttesting av ulike dietter og fôringsforsøk knyttet til fiskehelse og lus

  • Vaksineforsøk og avlsforsøk

  • Optimalisering av smolt-størrelser før utsett i sjø

  • Validering og testing av utstyr for næringens leverandører

  • Benchmarking av resultater

I 2017 ble de kåret til årets Gaselle-bedrift.