KRABBEFESTEN I SANDNESSJØEN

VM i krabbefiske ble arrangert for første gang i 2005 av Helgeland Arrangement AS.

VM i krabbefiske ble etablert for å være en arena hvor representanter for skole, utdanning og næringsliv på Helgeland kan komme sammen og etablere kontakter og dele erfaringer innenfor skole, utdanning, næringsliv og offentlig forvaltning innenfor en sosiale ramme.

I forbindelse med VM i krabbefiske arrangeres det hvert år et næringsseminar med fokus på havets muligheter på Helgeland. 

I samarbeid med Tverrfaglig opplæringskontor, studiesenteret/RKK ytre Helgeland og karrieresenteret, arrangeres det også "Kunnskap på kysten" hvert år. Formålet er å gi elever som er i søkerfasen til videregående utdanning et innblikk i aktuelle yrker og næringer i kystsamfunnet på Helgeland, slik at de kan få se hvilke muligheter som ligger i å satse på en fremtid på Helgeland. 

I samarbeid med Letsea, Norges største forsøks- og forskningssenter innen havbruk, inviterer vi til besøk på deres anlegg på Dønna under festivalen. 

Fra 2019 har nyetablerte Sandnessjøen Event AS overtatt VM i krabbefiske. I tillegg til å videreføre det eksisterende arrangementet, ønsker vi også å rette fokus på havets delikatesser. I kombinasjon med VM i krabbefiske blir det derfor også sjømatfestival i sentrum med fokus på deilig mat og ferske råvarer fra verdens vakreste kyst.