Om oss

Styret i Sandnessjøen Event består av:

Styreleder: Stian Guttormsen
Styremedlem: Odd Petter Olderskog Leknes
Styremedlem: Arnt Ove Kaspersen

Daglig leder: Fredrik Mikalsen

Våre vedtekter:

Selskapets navn og formål:

Selskapets foretaksnavn er Sandnessjoen EVENT AS. Selskapet er et aksjeselskap med et ideelt og allmennyttig formål.

Selskapets formål er å arbeide for å videreutvikle Sandnessjøen som moderne by- og regionsenter, skape aktiviteter, evenementer og infrastruktur som øker bo- og arbeidslyst herunder fremmer miljø- og trivselstiltak for så vel fastboende som besøkende. Selskapet skal være vertskap og videreutvikle ulike arenaer, for informasjon, kunnskapsdeling, kulturopplevelser, moderne handel og servicetjenester. Selskapet skal bl.a. forberede, gjennomføre og videreutvikle Alstahaug Næringsforenings gjeldende årshjul og signalarrangement samt utvikle nye evenementer, kurs og konferanser i Sandnessjøen. Arbeidet kan gjøres både i egen regi og i nært samspill med øvrige virksomheter, lag og foreninger i HALD-kommunene.

Annonse

Sandnessjøen Event AS – fredrik@ssjevent.no – Væxt Helgeland avd. Sandnessjøen, 8800 Sandnessjøen – Org.nr. 922393648 MVA