Tradisjon tro, så ønsker Sandnessjøen Event å bidra med donasjoner til frivillighet, lag og foreninger som fortjener en ekstra støtte. I 2021 donerte vi hele 75000,- etter Auksjonen, uavkortet til Røde Kors og prosjektet «Ferie for alle»; Vi kunne faktisk nylig lese i media om at Røde Kors i disse dager arrangerer flere utfarter for vanskeligstilte familier så her kom pengene godt med!

 

For 2022, har Interimstyret for KrabbeVM vedtatt følgende; «Midlene etter Auksjonen 3/9 under årets KrabbeVM skal uavkortet gå til to grupper; The Ingvilds og The Dream Team; Disse to gruppene og dets støttespillere har vist en formidabel innsats de siste årene og det er beundringsverdig det som blir lagt ned av arbeid.

 

Vi håper midlene som kommer inn fra Auksjonen kan komme til nytte for kjøp av utstyr eller til turer eller annet kostnadsdrivende aktiviteter som krever et økonomisk fundament for å kunne gjennomføres»

 

I denne forbindelse ber vi Næringslivet i Sandnessjøen om gaver/donasjoner som vi kan auksjonere bort den 3/9.

Knut Nilsen er selvskreven Auksjonarius og kommer til å annonsere høyt og tydelig hvilke bedrifter som har gitt gavene; Dette blir også annonsert i media. 

 

I tillegg til Sandnessjøen Event består Interimstyret/Programkomiteen av følgende deltakere; Rune E Myre fra Helgeland Havn IKS, Robert Blomsø fra Lovundskyss AS og Henriette Hanssen fra Letsea AS

AUKSJON

AUKSJON-2.jpg