REGLER FOR KRABBEFISKE 

§1. Verdensmesterskapet i krabbefiske finner sted i Sandnessjøen og arrangeres over 3 dager.

 

§2. Arrangørens ansvar.

Skaffe tilveie 1 stk teine med oppheng til hver deltager. Nødvendig agn. Transport til og fra fangstfeltet. Kun arrangørens transportopplegg er tillatt benyttet. Sørge for at alle deltagerne får tilnærmet lik fangsttid. Merking av fangsfeltene. Overvåking av fangstområdene fra utsett av teiner til teinene blir tatt opp. Veiing og journalføring av deltagernes fangst. Ivaretakelse av fangsten.

 

§3. Sikkerhet. 

All transport av personell til og fra fangstfeltet skal skje med fartøy som er godkjent for personbefordring. Alle deltakere får tildelt rednings- eller flytevest. Kun deltakere som har påbudt redningsutstyr vil bli klarert for ombordstigning før avgang til feltet. Arrangøren vil ha nødvendig redningsmannskap tilstede under hele mesterskapet. Ombord i fartøyet skal alle til enhver tid rette seg etter det fartøyets skipper bestemmer.

 

§4. Deltagerne vil/skal:

Få utlevert 1 stk teine inklusive tau, blåse og ballast som er merket slik at deltageren kan identifiseres. Deltager kan benytte egen teine og agn. Kart over fangsområdet som er tildelt deltageren, og hvor deltageren selv merker av området teinen skal slippes på. Før utsett gis det beskjed til skipper hvilket slippområde som er valgt.

Tilgang på nødvendig agn. Selv plassere agn i teinen. Selv sette ut teinen. Selv dra inn teinen. (Arrangør kan organisere opptak på vegne av deltaker).

 

§5. Konkurranseregler.

 

Det konkurreres i en (1) klasse, fra 14 år og oppover – uansett kjønn.

Premiekriteriene er samlet vekt av fanget krabbe i hver teine.

Premiene deles ut ca. kl. 2200 fangstdagen.

Individuelle deltagere må fysisk være tiltede ved utsetting av krabbeteinen.

Lag, må ha minimum en (1stk.) deltager tilstede ved utsetting av krabbeteinen.

 

§6. Premieklasser.

1.,2. og 3. klasser i begge klasser (individuell og lag) premieres. Nytt av året (2019) er at premiene er pengepremier som lagene får donere til et valgfritt veldedig formål. Veldedig formål oppgis på forhånd. 

 

§7. HMS. 

Før fangst vil bli tillatt skal det innhentes klarering fra Mattilsynet. Det er kun hunnkrabber som vil bli tatt vare på. Hannkrabber blir sluppet ut igjen etter veiing. Arrangøren tar vare på all fangst. Fangsten vil bli kokt og servert deltagerne av arrangøren på VM-festen som arrangeres på fangstdagen. 

 

§8. Forbehold. 

Arrangøren har rett til å foreta endringer i programmet dersom været eller andre sikkerhetsmessige forhold tilsier det. Arrangøren er ikke ansvarlig for skader som deltagerne ved uaktsomhet eller brudd på sikkerhetsregler påfører seg selv under mesterskapet.